2022-05-08 Wielbienie

2022-05-08 Wielbienie

2022-05-08 wielbienie

Niedziela 8 maja, godzina 18:00

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebowziętej

18:00Msza Święta
po Mszy Św.Wspólne kolędowe wielbienie muzyką i śpiewem.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy

[J J 10, 27-30]

Zapraszamy rodziny, przyjaciół i sympatyków.
Uwielbijmy Boga z radością!

INICJATYWA POZNAŃSKIE WIELBIENIE
prowadzona przez Leopolda Twardowskiego wraz z poznańskimi muzykami