2022-02-27 Wielbienie

2022-02-27 Wielbienie

2022-01-02 wielbienie

Niedziela 27 lutego, godzina 18:30

Parafia pod wezwaniem Maryi Królowej

18:30Msza Święta
po Mszy Św.Wspólne kolędowe wielbienie muzyką i śpiewem.

Dobrze jest dziękować Panu,

śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,

rano głosić Twoją łaskawość,

a wierność Twoją nocami.

[J Ps 92 (91), 2-3]

Zapraszamy rodziny, przyjaciół i sympatyków.
Uwielbijmy Boga z radością!

INICJATYWA POZNAŃSKIE WIELBIENIE
prowadzona przez Leopolda Twardowskiego wraz z poznańskimi muzykami