WIELBIENIE

WIELBIENIE

Bogu Jedynemu Chwała

———- <>< ----------

Wdzięczni Bogu, od września 2001 roku trwamy na drodze wielbienia, gromadząc się raz w miesiącu, by muzyką, śpiewem, tańcem i całym życiem, na ile tylko potrafimy, odpowiedzieć miłością na Jego Miłość.
To niezwykły dar, jaki otrzymaliśmy od Pana. On Sam nas do Siebie nieustannie przyciąga.
Wierzymy wołając za św. Augustynem, że „dla Siebie nas stworzył i niespokojne są nasze serca, póki nie spoczną w Bogu”. Należymy do Niego, dlatego pragniemy żyć duchem uwielbienia.
Raz w miesiącu natomiast w sposób uroczysty chcemy oddać Mu pierwociny naszych muzycznych plonów.
Naszą Przewodniczką na drodze wielbienia jest Maryja. Od Niej uczymy się wyśpiewywać Ojcu naszemu Wiekuistemu radosne Magnificat.
Razem z Maryją Królową, Aniołami i Świętymi wielbimy Ojca i Syna i Ducha Świętego.

NASTĘPNE WIELBIENIE

----------<>----------

:: :: ::

KONTAKT

nasz adres mailowy: kontakt @ wielbienie.pl