2020-02-23 Wielbienie

2020-02-23 Wielbienie

2020-02-23

Niedziela 23 luty, godzina 18:00

Kościół Świętego Antoniego w Wałczu

18:00Msza Święta
po Mszy Św.Wspólne wielbienie muzyką i śpiewem.

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
[Kpł 19, 1-2]

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
[Ps 103]

Zapraszamy rodziny, przyjaciół i sympatyków.
Uwielbijmy Boga z radością!

INICJATYWA POZNAŃSKIE WIELBIENIE
prowadzona przez Leopolda Twardowskiego wraz z poznańskimi muzykami